Zásady ochrany osobních údajů

Žádná překvapení!

Žádná překvapení!

Vaše informace budeme shromažďovat, používat a sdílet jen způsoby, které jsou popsány v těchto zásadách.

Zajistíme bezpečnost vašich informací.

Zajistíme bezpečnost vašich informací.

Zavazujeme se k zachování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů, které nám poskytujete.

Máte nad nimi stále kontrolu.

Máte nad nimi stále kontrolu.

Svůj profil a preference komunikace můžete kdykoliv aktualizovat.

O těchto zásadách

Spolu s našimi podmínkami služby a zásadami používání souborů cookies tyto zásady vysvětlují, jak shromažďujeme a nakládáme s vašimi informacemi napříč všemi našimi webovými stránkami, mobilními aplikacemi a dalšími službami. Čas od času budeme tyto zásady přezkoumávat, abychom zajistili jejich aktuálnost. Pokud provedeme změny, zde zveřejníme nejnovější verzi. Pokud provedeme velké změny, budeme vás o tom informovat, až příště navštívíte naše služby, nebo jiným způsobem.

V těchto zásadách narazíte často na pojem „osobní údaje“. Tímto pojmem máme na mysli osobní údaje související s vámi jakožto identifikovatelnou osobou. Například sem patří informace, které mohou samy o sobě identifikovat vaši osobu, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, itinerář cesty, adresa internetového protokolu („IP“), řetězce cookies nebo ID zařízení, jakož i informace, které nemohou samy o sobě identifikovat vaši osobu, ale které ukládáme vedle těchto identifikátorů, jako např. jakým způsobem používáte naše služby, nebo země, v níž se nacházíte, když tyto služby používáte.

Můžeme mluvit jen za sebe, takže tyto zásady se netýkají shromažďování nebo používání vašich informací ze strany jakýchkoliv leteckých společností, online cestovních kanceláří, hotelů, půjčoven aut nebo jiných cestovních společností (říkejme jim „Cestovní poskytovatelé“), které uvádíme. To znamená, že pokud provedete rezervaci u cestovního poskytovatele, tento poskytovatel zpracuje vaše údaje v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů a všeobecnými podmínkami. Ale nedělejte si starosti, vždy vám poskytneme odkazy, takže si jejich podmínky budete moci přečíst, než provedete rezervaci.

Proč a jak používáme vaše osobní údaje?

Vaše informace používáme pouze tehdy, pokud jste nám dali souhlas, pokud je to nutné pro dodání služeb, které jste požadovali, pokud je to nutné pro výkon nebo plnění zákonných práv nebo závazků, nebo pro běžné obchodní účely toho druhu, který je uveden v těchto zásadách.

Když tak musíme učinit, abychom poskytovali naše služby nebo usnadnili plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli - nebo uzavíráte, např. při provádění rezervace s naší společností nebo s cestovním poskytovatelem.

Jak používáme osobní údaje k provádění smluv.

 • Zajišťování, aby naše služby pro vás byly přístupné a použitelné na vašem konkrétním zařízení, například změnou způsobu, jak vám zobrazujeme informace na základě typu vašeho zařízení;
 • Generování výsledků v reakci na vaše dotazy použité ve vyhledávání, například vám poskytneme seznam variant letů, hotelů nebo pronájmu aut, které nejlépe splňují vaše požadavky;
 • Pokud vyberete cestovního poskytovatele, u kterého byste chtěli provést rezervaci, a to buď:
  • přesměrováním vás na jeho portál spolu se všemi nutnými údaji, aby vás mohl rozpoznat, a spolu s variantou cesty, kterou jste vybrali na portálu Skyscanner, včetně údajů o vašem prohlížeči nebo zařízení a podrobnostech z vašeho vyhledávání cesty; nebo
  • Nebo usnadněním dokončení rezervace v rámci našich služeb, což bude vyžadovat, abychom shromáždili a přenesli k tomuto cestovnímu poskytovateli všechny požadované informace, aby bylo možné zpracovat rezervaci, včetně vašich kontaktních údajů, údajů z cestovního pasu nebo identifikačních informací a platebních údajů.
 • Kontaktování vás prostřednictvím zpráv, oznámení nebo upozornění nutných k tomu, abychom dodali naše požadované služby, jako jsou např. potvrzující e-maily o rezervaci nebo další důležitá sdělení, jako jsou např. upozornění na status letu a oznámení o změnách nebo aktualizacích našich služeb nebo těchto zásad, našich zásad používání cookies nebo našich podmínek služby.
 • Odpovídání na sdělení, která nám pošlete, jako například prostřednictvím našeho asistenčního centra zákaznických služeb nebo přes sociální sítě.
 • Zobrazení hodnocení, obrázků a jakéhokoli dalšího obsahu a médií, které odešlete na Skyscanner nebo je nahrajete do Skyscanner Services (to budeme nazývat výrazem „uživatelský obsah”), a poskytnutí nástrojů pro správu a smazání tohoto obsahu; a
 • pokud jste si u nás vytvořili účet, ne nutné ho udržovat a spravovat a zajistit jeho pravidelnou aktualizaci a přístupnost;

Abychom zlepšovali nebo optimalizovali služby a jinak chránili nebo podporovali naše oprávněné zájmy. Sem spadají celkem závažné důvody, jako je prevence podvodů a zabezpečení, ale také zábavné důvody, jako je vylepšování produktů, abychom mohli nadále zlepšovat Skyscanner pro naše cestující.

Naše oprávněné zájmy.

 • Bezpečnostní důvody a důvody předcházení podvodům, například uložením části vašich platebních informací, jako jsou poslední 4 číslice vaší kreditní karty a IP adresy pro záznamy, odkud platba pochází, nebo na ochranu našich služeb proti zneužití našich rozhraní API nebo od automatizovaných softwarových reaktivních agentů. Pro tyto účely můžeme provádět automatizované rozhodování o vaší osobě, což můžeme mít ten důsledek, že my nebo cestovní poskytovatel, u kterého provádíte rezervaci, danou koupi zablokuje;
 • Identifikace a oprava závad našich služeb nebo oblastí k zlepšení prostřednictvím používání informací, jako je typ prohlížeče, operační systém, locale a informace o jazyku a všeobecná činnost na stránkách vedle libovolné specifické zpětné vazby, kterou nám můžete čas od času poskytovat;
 • Poskytování zákaznických služeb nebo asistenčních služeb v souvislosti s libovolnými dotazy, které položíte, nebo problémy, na něž narazíte během používání našich služeb. Přestože je to konečný cestovní poskytovatel, který má vůči vám odpovědnost za jakékoli případné problémy s letem, hotelem nebo jinou cestovní službou, kterou jste si rezervovali přes Skyscanner, pokud nás vy nebo cestovní poskytovatel budete kontaktovat ohledně problému s vaší rezervací, budeme muset použít některé z vašich osobních údajů, abychom vám mohli pomoci.
 • Pochopení a posouzení jak, kdy a proč lidé používají Skyscanner pro účely dodání, hodnocení, zlepšování a optimalizace dodání našich služeb. Například:
  • Sledování počtu uživatelů, kteří se přesměrují, nebo provedou rezervaci u cestovního poskytovatele, a podrobnosti souvisejících cestovních variant, které jsou vybírány pro účely obchodních záznamů nebo analýzy podnikání;
  • Analýza v celkovém měřítku toho, co si různé skupiny uživatelů prohlížejí nebo na co klikají v rámci našich služeb, abychom lépe pochopili, jaké vlastnosti nebo funkce jsou oblíbenější nebo užitečnější než jiné;
  • Revize a úprava jakéhokoli uživatelského obsahu, který nahrajete do Skyscanner Services.
  • Provádění A/B testů, které zobrazují alternativní verze našich služeb různým skupinám uživatelů, abychom posoudili pozitivní nebo negativní dopad takových změn na zkušenosti našich uživatelů našich služeb. Například můžeme změnit důležitost tlačítka, jeho barvu nebo jeho umístění pro různé uživatele, kteří navštěvují naše stránky, aby nám pomohlo pochopit, jak usnadnit naše služby nebo účinněji upoutat pozornost uživatelů k nejrelevantnějším a nejdůležitějším informacím; a
  • měření účinnosti našich sdělení prostřednictvím nahrávání a analýzy toho, zda e-maily, které jsme odeslali, uživatelé otevřeli.
 • Osobní přizpůsobení vašich zkušeností s našimi službami, abychom zajistili, že vaše zážitky na portálu Skyscanner vám přinášejí prospěch, jsou co nejúčinnější a nejrelevantnější. Například:
  • Použijeme soubory cookies, abychom si zapamatovali váš jazyk a upřednostňované měny, a které mohou rovněž osobně přizpůsobit vaši zkušenost a zvýraznit nebo doporučit určité informace nebo možnosti cestování, o kterých se domníváme, že jsou pro vás podstatné podle vašich předchozích vyhledávání na portálu Skyscanner a využívání našich služeb;
  • pokud jste nás požádali o zasílání zpravodaje či jiných marketingových sdělení, můžeme na míru přizpůsobit jejich časové posílání nebo obsah tak, aby odrážela to, o čem se domníváme, že vás bude nejvíce zajímat, jako např. využití skutečnosti, že jste nedávno vyhledávali let do Barcelony tak, aby nás to přimělo zeptat se vás, jestli chcete vyhledat v Barceloně také ubytování;
  • Vaše místní informace můžeme použít k tomu, abychom předjímali, z jakého letiště chcete pravděpodobně odletět nebo přiletět zpátky.
  • A zobrazování pro vás relevantních reklam o našich službách nebo jiných službách, o nichž se domníváme, že vás budou zajímat. Například pokud víme, že jste nedávno vyhledávali let do dané lokality, můžeme vám zobrazit zprávu, v níž se vás ptáme, jestli v téže lokalitě chcete hledat ubytování nebo pronájem auta. Další informace najdete níže v části nazvané „Jak se vaše informace používají k inzerci?“.
  • Přizpůsobení vašich zkušeností na míru vyžaduje, abychom vytvořili profil a časový přehled vaší aktivity na našich službách. Pečlivě však zajišťujeme, aby naše aktivity nezahrnovaly jakékoli profilování nebo automatické rozhodování, které by pro vás mohlo mít právní nebo jinak významný vliv.
  • Můžeme použít vaše údaje k procvičení našich algoritmů strojového učení, aby nám pomohly přizpůsobit služby na míru zákazníkům. K těmto účelům nepoužijeme přímo identifikující údaje, jako jsou vaše kontaktní nebo platební údaje.
 • Informování strategických obchodních rozhodnutích pomocí vytváření souhrnných sad anonymizovaných údajů, které nám umožňují generovat užitečné informace o vzorech nebo trendech v cestovním ruchu. Můžeme například použít údaje pro vyhledávání ke sledování poptávky po destinacích a tím zajistit, aby prostřednictvím našich služeb byly k dispozici ceny a varianty cestování, které zobrazujeme pro naše uživatele. Tyto informace jsou užitečné také pro cestovní poskytovatele, protože jim umožňují identifikovat nové trasy nebo lokality, které jsou žádané, a zajistit, že nabízejí konkurenceschopné ceny.
 • Abychom vás kontaktovali a pozvali vás k účasti v příslušném průzkumu trhu.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, učiníme tak pouze tehdy, pokud je zpracování relevantní, dostačující a omezeno na to, co je nezbytné pro účel, pro nějž byly shromažďovány. Samozřejmě vždy zajistíme, aby naše oprávněné zájmy neměly nespravedlivý dopad na vaše práva a svobody.

Když máme váš souhlas.

Získáme váš souhlas pro účely jako např.:

 • posílání e-mailů se službami, které jste si vyžádali, např. upozornění na cenu;
 • posílání přímých marketingových sdělení e-mailem, push oznámení nebo jiných prostředků, pokud jste nám k tomu dali souhlas;
 • ukládání určitých souborů cookies na vašem zařízení, pokud to vyžaduje souhlas a
 • zaznamenávání a posuzování zpětné vazby, kterou jste nám dali, pokud souhlasíte s účastí na testování jednoho uživatele.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat buď použitím funkce v rámci příslušného produktu, nebo tím, že nás kontaktujete.

Pokud je nezbytné vykonávat nebo plnit naše vlastní zákonná práva nebo závazky.

Je možné, že budeme muset uchovat a použít vaše údaje v souvislosti s právními nároky nebo k účelům spojeným s dodržováním předpisů a k regulačním a auditovým účelům. Můžeme si například uchovat informace, pokud to od nás vyžaduje zákon nebo pokud nás k tomu nutí soudní příkaz nebo regulační orgán. Také pokud vykonáváte libovolná platná zákonná práva, v jejichž rámci musíte mít přístup ke svým osobním údajům, upravit je nebo vymazat, můžeme si od vás vyžádat identifikační a ověřovací dokumenty, abychom mohli potvrdit vaši totožnost.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

O každém, kdo používá naše služby, budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány jednotlivé informace. Avšak neshromažďujeme více informací, než kolik potřebujeme.

Bez potřebných informací vám nemůžeme pomoci naplánovat a zarezervovat vaši vysněnou cestu. Takže když využíváte naše služby, musíme shromáždit, uschovat a sdílet určité osobní údaje a v souladu s těmito zásadami vás požádat, abyste s tím vyslovili svůj souhlas. Informace shromažďujeme třemi způsoby:

Dáváte nám je dobrovolně.

Informace, které se nám rozhodnete poskytnout, mohou zahrnovat osobní údaje potřebné k rezervaci cesty pro vás a jiné osoby. To zahrnuje například termín a destinaci, kterou vyberete při hledání, ale také základní údaje k provedení rezervace u cestovního poskytovatele, jako jsou jména a kontaktní údaje. Může to také zahrnovat obsah, jako jsou hodnocení nebo fotografie, které nahrajete na naše služby ke sdílení s ostatními cestujícími. Nejdůležitější je to, že záleží vždy na vás, jestli se rozhodnete poskytnout nám tento druh informací, nebo ne.

Generujeme nebo je shromažďujeme automaticky

Generujeme nebo shromažďujeme určité informace z vašeho počítače nebo zařízení automaticky během vašeho používání našich služeb. Sem patří prvky, jako je vaše IP adresa, informace o zařízení a prohlížeči, který používáte pro přístup k našim službám, URL webové stránky, z níž jste nás navštívili, a stránky třetích stran, které navštěvujete, když kliknete na odkazy, abyste opustili portál Skyscanner. Týká se to i podrobností rezervací, které jste učinili přes Skyscanner. Můžeme také znát vaši polohu z vašeho mobilu nebo vaší IP adresy. To nám pomáhá zlepšovat vaše zkušenosti a zajistit, abyste dostávali obsah, který je pro vás nejvhodnější.

Získáme je od třetích stran.

Někdy dostaneme informace o vás od třetích stran v závislosti na tom, jak se rozhodnete s námi komunikovat. Například když na naše webové stránky přijdete prostřednictvím reklamního partnera nebo pokud se přihlásíte do svého účtu Skyscanner pomocí funkce přihlášení přes sociální sítě. A pokud jste provedli rezervaci u cestovního poskytovatele, můžeme od něj získat informace o tom, jestli jste se rozhodli vykonat cestu, co jste zarezervovali a jestli byla vaše rezervace úspěšná. Také o vás můžeme shromažďovat informace od služeb prevence podvodů poskytovatelů, se kterými spolupracujeme, abychom zabránili zneužití vašich osobních údajů.

Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 16 let a osoby mladší 16 let nesmí poskytovat žádné údaje službě nebo prostřednictvím našich služeb. Neshromažďujeme vědomě osobní údaje od dětí mladších 16 let a smažeme všechny údaje, o kterých se dozvíme, že jsme je získali nebo obdrželi a které nebyly poskytnuty rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo s jejich výslovným souhlasem.

V závislosti na tom, jak komunikujete s našimi službami, můžeme shromažďovat nebo zpracovávat následující kategorie osobních údajů prostřednictvím tří různých způsobů vysvětlených výše.

 • Kontaktní informace:
  • jako je například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další podobné informace.
 • Identifikační informace:
  • jako je například kopie vašeho pasu nebo jiná dokumentace potvrzující vaši totožnost, jež může obsahovat informace, jako je vaše jméno, adresa, pohlaví, státní příslušnost a datum narození.
 • Platební informace:
  • jako je například číslo vaší kreditní či debetní karty, datum platnosti a ověřovací kód, když rezervujete cestu prostřednictvím našich služeb.
 • Cestovní a rezervační informace:
  • jako je například reference vaší rezervace, historie rezervací, jmenná evidence cestujícího („PNR“), totožnost nebo pasové informace a cestovní itinerář.
 • Demografické informace:
  • váš věk, pohlaví, lokalita a preferovaný jazyk při používání našich služeb.
 • Informace o zařízení a poloze:
  • všeobecné údaje z vašeho zařízení, jako je vaše IP adresa, typ, značka, model a operační systém vašeho zařízení;
  • specifické údaje o poloze na základě GPS dat z vašeho mobilního zařízení (když nám udělíte přístup k těmto informacím prostřednictvím nastavení vašeho zařízení) a
  • nespecifická poloha na základě vaší IP adresy.
 • Informace o používání a profilování:
  • historie vašeho vyhledávání na portálu Skyscanner a cestovní preference;
  • jak jste komunikovali s našimi službami, včetně času, který jste strávili na našem portálu a/nebo aplikaci a stránkách, vlastnostech nebo funkci, do níž jste vstoupili;
  • odkazy, na něž jste klikli, abyste byli přesměrováni na naše služby nebo z našich služeb, včetně totožnosti cestovního poskytovatele, k němuž jste přesměrováni, a typ cestovní služby, kterou jste vybrali; a
  • pokud jste se přesměrovali na webové stránky nebo aplikaci cestovního poskytovatele za účelem dokončení rezervace, můžeme shromažďovat informace od cestovního poskytovatele o tom, jestli jste u něj provedli rezervaci a čeho konkrétně.
 • Informace o preferencích:
  • vybrané preference související s vaším účtem Skyscanner včetně specifických souhlasů, které jste poskytli či zamítli, e-mailových preferencí a preferencí push oznámení a souborů cookies, které obsahují vaše preference týkající se inzerce.
 • Sdělovací informace:
  • zahrnuje sdělení, která od vás dostáváme, jako je zpětná vazba, žádosti o pomoc nebo požadavky prostřednictvím e-mailu a jiných postupů elektronické komunikace, jako je online chatování, výměna rychlých zpráv nebo sociální sítě a
  • metadata související s těmito sděleními, jako je např. čas a datum.
 • Uživatelem generovaný nebo poskytovaný obsah:
  • obsah, který nahráváte na naše služby včetně komentářů, fotografií, videí, doporučení, preferencí a recenzí a metadat, jako je čas a datum související s tímto obsahem; a
  • jakékoliv informace, které nám odešlete během libovolné korespondence mezi vámi a námi, jako např. popisy, fotografie, názory, a pokud se ucházíte o pracovní místo u společnosti Skyscanner, tak také údaje o historii vašich zaměstnání, platu a jiné podobné informace.
 • Informace ze sociálních sítí
  • E-mailovou adresu automaticky získáváme od platformy sociálních sítí třetích stran, z nichž se přihlásíte na portál Skyscanner.

Na jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje?

Vaše údaje uchováváme jen po nezbytnou dobu nebo po dobu vyžadovanou ze zákonných důvodů. Poté je buď vymažeme, nebo je učiníme anonymními, aby podle nich nebylo možné zjistit vaši totožnost. S údaji pracujeme různě v závislosti na tom, pro co se používají, ale můžete nás kdykoliv požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali.

Uchováváme vaše osobní údaje jen na nezbytně nutnou dobu. To závisí na tom, proč byly shromažďovány, nebo zda máme přetrvávající právní základ tak činit (jako je plnění smlouvy mezi námi, vykonávání služeb, které jste si vyžádali, nebo pro naše oprávněné zájmy). Ujišťujeme vás, že pokud už nemáme důvod či právní požadavek k tomu, abychom zpracovávali vaše údaje, vymažeme je nebo je uložíme tak, aby už nikdy nebylo možné podle nich zjistit vaši totožnost.

Máme různé postupy uchovávání údajů pro odlišné typy osobních údajů, přičemž bereme v úvahu:

 • účel shromažďování osobních údajů;
 • jak dlouho bude trvat plnění tohoto účelu; a
 • jakýkoliv specifický důvod nebo převažující právní povinnost uchovat osobní údaje po konkrétní časový úsek.

Také pokud u nás máte účet, uchováme osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa, jméno a další údaje, abyste se mohli přihlásit a přistupovat k našim službám tak dlouho, jak dlouho budete mít účet. Jiné informace můžeme uchovávat na dobu neurčitou - po dobu, kdy je aktivita stránek vázána na určitou IP adresu - což využíváme k tomu, abychom porozuměli našim cestovatelům, zlepšovali naše produkty a služby a chránili naše obchodní zájmy.

Také můžeme smazat uživatelský obsah, který může zahrnovat osobní údaje, v souladu s našimi podmínkami služby a obecnými směrnicemi.

Bez ohledu na délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje za určitých okolností vymazali. Více o tom, jak můžete spravovat své osobní údaje, zjistíte v oddíle „Jaké máte možnosti a práva?“ těchto zásad.

Kdy jsou vaše informace sdíleny nebo shromažďovány třetími stranami?

Vaše informace sdílíme pouze tehdy, když je to nutná část podnikání s vámi a poskytování služeb, když nás o to žádáte, nebo pokud tak musíme učinit dle zákona. Společnosti, které provádějí rezervace prostřednictvím služby Skyscanner (např. letecké společnosti nebo hotely), budou vaše údaje shromažďovat v souladu se svými vlastními zásadami. Společnosti, které inzerují prostřednictvím našich služeb, mohou někdy rovněž shromažďovat vaše informace (viz „Používá Skyscanner soubory cookies či jiné podobné technologie?“). A nakonec, firmy, které nám pomáhají poskytovat naše služby, budou rovněž shromažďovat a používat vaše údaje naším jménem.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami, které je zpracovávají pouze podle našich pokynů

Sdílíme informace související s našimi uživateli s vybranými třetími stranami, které nám poskytují řadu různých služeb, jež umožňují poskytování našich služeb (říkejme jim „Zpracovatelé - třetí strany“). Tito zpracovatelé - třetí strany představují poskytovatele od technické infrastruktury po zákaznické služby a autentizační nástroje. Vyžadujeme od jakéhokoliv zpracovatele - třetí strany, který nakládá s informací naším jménem, aby tak činil podle smluvních podmínek, na jejichž základě je povinný uchovávat tyto údaje v bezpečí, aby tyto údaje byly zpracovávány v souladu s platnými zákony na ochranu údajů a byly využívány pouze podle našich pokynů a nikoliv k vlastním účelům těchto zpracovatelů - třetích stran (pokud jste jim k tomu neposkytli výslovně svůj souhlas).

Zpracovatelé - třetí strany se mohou nacházet nebo mohou zpracovávat vaše údaje mimo zemi, ve které sídlíte. Pokud naše využití zpracovatele - třetí strany zahrnuje i přenos osobních údajů z Evropy do místa nacházejícího se mimo Evropský hospodářský prostor, učiníme příslušná opatření, abychom zaručili, že osobní údaje budou v daném místě vhodným způsobem chráněny, a to nejčastěji uplatněním standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí vedle rozsáhlých bezpečnostních kontrol.

Typy zpracovatelů - třetích stran, s nimiž můžeme sdílet prvky vašich osobních údajů, jsou:

 • zpracovatelé plateb, které zaměstnáváme, aby bezpečně ukládali nebo nakládali s informacemi o platbách, jako jsou např. údaje o kreditní nebo debetní kartě nutné pro usnadnění rezervací u cestovních poskytovatelů - například pokud nám poskytnete údaje o svojí kreditní nebo debetní kartě, uložíme je do datového trezoru odpovídajícího PCI, který poskytne přední zpracovatel plateb třetí strany v odvětví;
 • poskytovatelé nástrojů pro správu a distribuci e-mailů - například pokud se přihlásíte k odběru zpravodajů Skyscanner nebo jiných marketingových zpráv, zajistíme jejich doručení k vám pomocí distribučního nástroje e-mailů třetí strany;
 • poskytovatelé bezpečnostních služeb a služeb předcházení podvodů - tyto poskytovatele využíváme například k tomu, aby identifikovali automatizované softwarové reaktivní agenty, kteří mohou narušit naše služby, nebo abychom předešli zneužití našich API;
 • poskytovatelé služeb na shromažďování údajů a analytického softwaru, jež nám umožňují účinně sledovat a optimalizovat poskytování našich služeb;
 • poskytovatelé nástrojů pro sledování, které používáme ke sledování případů, kdy kliknete na odkaz směřující na webovou stránku cestovního poskytovatele a přesměrujete se z platformy Skyscanner na platformu cestovního poskytovatele;
 • poskytovatelé softwarových platforem, kteří nám pomáhají v komunikaci nebo poskytování služeb zákaznické podpory vám - například spravujeme a odpovídáme na všechny zprávy, které nám zasíláte prostřednictvím našeho asistenčního střediska pomocí nástroje třetí strany pro správu sdělení;
 • poskytovatelé služeb pro online ukládání na cloudu a další důležité podpůrné IT služby a
 • další společnosti v rámci skupiny Skyscanner za účelem podpory při poskytování našich služeb. K datu těchto zásad podporují poskytování našich služeb následující pobočky společnosti Skyscanner Limited:
  • Skyscanner Bulgaria EOOD (Bulharsko)
  • Distinction Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű (Maďarsko)
  • ExperienceOn Ventures Sociedad Limitada (Španělsko)
  • Beijing Skyscanner Technology Co Limited (Čína)
  • Skyscanner Private Limited (Singapur)
  • Skyscanner Incorporated (USA)
  • Gogobot Inc d/b/a „Trip by Skyscanner“ (USA)
  • Shenzhen Skyscanner Technology Co. Limited (Čína)

Sdílení vašich informací s třetími stranami nebo umožnění jim vaše informace shromažďovat za účelem zpracování mimo naši kontrolu

Pokud kupujete cestu u cestovního poskytovatele z rezervační platformy našich služeb, veškeré osobní údaje, které podáváte během rezervačního procesu, budou sdíleny s příslušným cestovním poskytovatelem a/nebo třetí smluvní stranou na poskytování služeb jejich jménem, aby bylo možné rezervaci zpracovat. Když sdílíme vaše osobní údaje tímto způsobem, budete mít příležitost nejdříve si prostudovat zásady ochrany soukromí a všeobecné podmínky cestovního poskytovatele. Před provedením jakéhokoliv nákupu vám doporučujeme, abyste si tyto dokumenty pečlivě prostudovali a pochopili, jakým způsobem cestovní poskytovatel použije vaše informace. Můžeme rovněž sdílet osobní údaje s cestovním poskytovatelem z důvodu jejich nebo našeho běžného ověřování a pro účely odhalování podvodů.

Abychom zabránili podvodům a zaznamenali je, můžeme sdílet informace o vaší osobě s poskytovateli služeb prevence podvodu, se kterými spolupracujeme („poskytovatelé prevence podvodů“).

Cestovní poskytovatelé a poskytovatelé prevence proti podvodům mohou sídlit nebo zpracovávat vaše informace mimo zemi, ve které sídlíte vy. Například pokud rezervujete let v konkrétní zemi, měli byste očekávat, že vaše osobní údaje budou převedeny na cestovní poskytovatele působící ve vaší zemi a jimi zpracovány. Nařízení v těchto zemích nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako nařízení v zemi vašeho trvalého pobytu.

Budeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami, pokud nás k tomu výslovně oprávníte, např. pokud spustíme propagaci spolu s partnerem a vy nás budete instruovat, abychom sdíleli vaši e-mailovou adresu s touto třetí stranou za účelem obdržení reklamních e-mailů.

Veřejně přístupné osobní údaje zahrnuté v uživatelském obsahu, jako je vaše jméno, fotografie a obsah recenzí a zveřejněných příspěvků může být sdílen a/nebo být k dispozici pečlivě vybraným třetím stranám, s nimiž máme smluvní vztah za účelem zobrazení tohoto obsahu v souvislosti s jejich podobnými službami ve vztahu k cestování.

Můžeme sdílet a/nebo zpřístupnit vaše veřejně přístupné osobní údaje, jako je vaše jméno, profilová fotografie, recenze, cestovní fotografie a příspěvky pečlivě vybraným třetím stranám, se kterými máme smluvní vztah.

Více o tom, jak můžete spravovat své osobní údaje, pokud jsou takto sdíleny, zjistíte v části „Jaké máte možnosti a práva?“ těchto zásad.

Určité informace od vás mohou shromažďovat třetí strany, jako např. inzerenti, marketingové sítě a afilační partneři (viz oddíl níže „Jak inzerujeme?“) pomocí souborů cookies a podobných technologií. Například vaše IP adresa a události týkající se vaší aktivity, jako např. vyhledávání, která provádíte, nebo stránky, které jste si zobrazili na portálu Skyscanner, mohou být shromažďovány a předávány těmto třetím stranám, aby jim umožnily inzerovat na webu reklamu, která vám bude odpovídat. Informace, které jsou shromažďovány tímto způsobem, nikdy nebudou obsahovat vaše jméno, kontaktní údaje či jiné informace, které by umožnily vás identifikovat v reálném offline světě. Více informací o reklamě na portálu Skyscanner, včetně toho, jak odhlásit určité typy reklam, můžete najít v části „Jak inzerujeme?“ těchto zásad a v našich zásadách používání souborů cookies.

Zpřístupňování údajů z právních a jiných důvodů

Může nastat situace, kdy v nutných případech zpřístupníme vaše údaje při vymáhání našich podmínek služby nebo jiných smluv, nebo je zpřístupníme potenciálnímu nebo konečnému kupujícímu, pokud dojde k prodeji společnosti Skyscanner (nebo části jejího podnikání). Rovněž může nastat situace, kdy zpřístupníme vaše údaje, pokud to bude nutné k prevenci, odhalení nebo stíhání nezákonných aktivit, včetně podvodného jednání, nebo k prevenci jiných škod nebo je-li to nutné v reakci na právně závazné žádosti, právní kroky vznesené vůči nám nebo k uplatnění našich práv a nároků.

Jak zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů?

Zabezpečení vašeho soukromí je zakotveno v naší kultuře a pro jeho ochranu používáme kombinaci postupů, které jsou v oboru standardní.

Udržovat bezpečnost vašich osobních údajů je naší nejvyšší prioritou. Omezujeme přístup pouze na ty zaměstnance skupiny Skyscanner, kteří přišli do styku s vašimi informacemi, aby prováděli svou práci a poskytovali naše služby.

Žádná webová stránka nebo aplikace nemůže bohužel zaručit úplnou bezpečnost, ale my jsme vytvořili bezpečnostní program napříč celou organizací, jehož záměrem je uchovávat vaše osobní údaje co nejbezpečněji. Používá řadu technických, organizačních a správních bezpečnostních opatření a nejlepších postupů podle toho, jaký typ údajů se zpracovává. Například počítačové systémy, které používáme na ukládání vašich údajů, mají přístupová omezení a servery na bázi cloudu, které používají šifrování disku běžné pro odvětví. Používáme šifrování TLS a HTTPS, abychom chránili vaše osobní údaje, když je přenášíme v rámci internetu. A provádíme bezpečnostní posouzení zpracovatelů - třetích stran, kteří nakládají s vašimi údaji.

Abychom zajistili, že udržujeme kulturu „Ochrana soukromí již od návrhu“, poskytujeme důkladnou ochranu údajů a školení v ochraně soukromí u všech zaměstnanců skupiny Skyscanner. Naše služby vyvíjíme s cílem využívat co nejmenší množství osobních údajů, včetně používání postupů na minimalizaci údajů, jako je např. anonymizace a pseudonymizace. Rovněž kdykoliv vyvíjíme nebo aktualizujeme naše služby způsoby, které zahrnují shromažďování nebo používání nových forem osobních údajů, provádíme posuzování dopadu na soukromí, abychom pochopili a snížili pravděpodobnost jakéhokoliv neúmyslného dopadu na vás.

Kde uchováváme vaše informace?

Vaše údaje jsou bezpečně uložené v datových střediscích po celém světě - přesná lokalita závisí na tom, kde se nacházíte, když používáte portál Skyscanner. Vaše údaje zpracují pouze dodavatelé, kteří poskytnou příslušné smluvní záruky pro informace, které zpracovávají. Někdy mohou být vaše údaje uloženy v zemích s odlišnou úrovní bezpečnosti - ve srovnání s vaší - my však zajišťujeme, aby jejich standardy odpovídaly těm našim.

Informace, které od vás získáváme, ukládáme na bezpečné servery v různých lokalitách v závislosti na tom, kde se ve světě nacházíte, když vstupujete na naše stránky. V současnosti používáme servery, které se nacházejí v Irsku, Frankfurtu, Tokiu, Singapuru a Rusku. Tyto servery poskytují a/nebo podporují třetí strany, které postupují podle našich pokynů (pro bližší informace viz „Kdy jsou vaše informace sdíleny nebo shromažďovány třetími stranami?“).

Někdy mohou mít země, kam jsou vaše údaje přenášeny nebo ukládány, odlišné nebo méně přísné normy na ochranu údajů a normy týkající se bezpečnosti, než jsou vaše vlastní. Avšak vzhledem k tomu, že podléháme místním zákonům v těchto zemích, zajistíme nutné záruky na ochranu vašich údajů bez ohledu na lokalitu. Činíme tak kombinací vhodných technických, organizačních a správně bezpečnostních opatření a realizací nezbytných právních smluv, které podporují tyto požadavky. Například ukládáme osobní údaje evropských uživatelů mimo Evropský hospodářský prostor, pouze pokud byl implementován postup schválený Evropskou komisí pro schvalování přenosu.

Pokud máte dotaz ohledně kroků, které činíme pro ochranu vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás s použitím údajů uvedených v těchto zásadách ochrany údajů (viz Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?).

Jak se vaše informace používají k inzerci?

Při používání našich služeb uvidíte různé reklamy a možná rovněž uvidíte reklamy o službách Skyscanner, až budete na jiných platformách. Tyto reklamy mohou pocházet od nás nebo od třetích stran a lze je personalizovat tak, aby pro vás byly relevantnější. Informace používané k personalizování reklam, které se vám zobrazují, mohou zahrnovat vaše údaje o tom, co jste na portálu Skyscanner vyhledávali, nebo obecné informace o lokalitě na úrovni města nebo letiště, ale nebudou nikdy zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje či jiné informace, které by mohly odhalit vaši totožnost v reálném offline světě. Pokud chcete spravovat způsob, jak se vaše informace používají pro reklamní účely, můžete zjistit více níže a v našich zásadách používání souborů cookies.

Inzeráty, které se vám mohou zobrazovat, když používáte Skyscanner

Při používání našich služeb uvidíte často různou inzerci. Ty buď inzerujeme přímo sami, nebo je inzerují poskytovatelé reklam - třetí strany, s nimiž spolupracujeme jako partneři (říkejme jim „Reklamní řešení - třetí strany“).

Většina těchto reklam bude přizpůsobená na míru, aby byly pro vás relevantní a spadaly do dvou různých kategorií. Za prvé, reklamy, které jsou pro vás personalizované na základě informací, které jsme od vás získali my nebo reklamní řešení - třetí strany z vašeho používání našich služeb, jako např. vaše obecná lokalita (podle města nebo země), a z vašeho vyhledávání na portálu Skyscanner nebo historie rezervací („Informace související se Skyscanner“). Takže pokud jste si například zarezervovali let do Říma, uvidíte reklamy o hotelech v Římě spíše než o hotelech v Paříži (Paříž je fajn, ale mohlo by to být trochu otravné!). Informace související se službami Skyscanner nikdy nebudou obsahovat vaše jméno, kontaktní údaje či jiné informace, které by umožnily vás identifikovat v reálném offline světě. Za druhé, reklamy, které jsou personalizované pro vás na základě informací, které my nevidíme nebo nemáme nad nimi kontrolu a které namísto toho od vás získala reklamní řešení - třetí strany, když jste používali jiné webové stránky nebo platformy, než Skyscanner („platformy, které nepatří společnosti Skyscanner“). Obecně je nazýváme inzercí „na základě zájmu“.

Informace nutné k inzerování těchto reklam na základě zájmu uloží reklamní řešení - třetí strany spolu s vaší IP adresou a/nebo ID souborem cookie, takže se vám mohou zobrazovat inzeráty, aniž by reklamní řešení - třetí strany muselo ukládat jakékoliv informace, které by odhalily vaši totožnost v reálném offline světě, jako je vaše jméno či adresa.

Když se rozhodnete povolit personalizaci reklam, můžeme také použít informace, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií k tomu, abychom vám ukázali personalizované reklamy, marketing a propagační akce na platformě Skyscanner nebo k tomu, abychom vám zasílali informace, s jejichž přijímáním jste souhlasili. Například pokud rezervujete let pomocí služby Skyscanner nebo jste přesměrováni za účelem provedení rezervace na stránkách jednoho z našich partnerů, můžeme použít informace, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií, k personalizaci reklam, které vám ukazujeme, nebo k tomu, abychom vám zaslali personalizované marketingové informace, které jsou relevantní pro vaši rezervaci na základě informací, jako je vaše destinace, doba, kdy cestujete, služeb, které jste vybrali nebo s kterým cestovním poskytovatelem cestujete. Tyto informace také můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli relevantní informace o místě, kam cestujete, jako jsou průvodcovské příručky pro města nebo aktuální informace o počasí, nebo abychom vás požádali o hodnocení a doporučení ohledně míst, která jste navštívili.

Reklamy, které se vám mohou zobrazovat, když budete na platformách, které nepatří společnosti Skyscanner

Můžete rovněž vidět reklamy odkazující na naše služby, jakmile opustíte portál Skyscanner a budete používat webové stránky, které nepatří společnosti Skyscanner. Například by to mohlo nastat, pokud platforma, která nepatří společnosti Skyscanner a kterou používáte, nabízí k prodeji prostor pro umístění reklamy a Skyscanner nebo reklamní řešení - třetí strany, s nímž spolupracujeme, tento prostor koupí. Tyto reklamy jsou podobné jako ty, které se vám zobrazují během používání portálu Skyscanner, a lze je personalizovat a jsou vám zobrazovány díky informacím, které o vás shromáždilo reklamní řešení - třetí strany, a to buď když jste využívali naše služby, nebo když jste používali jiné platformy, které nepatří společnosti Skyscanner. Pokud jste například vyhledávali let z Edinburghu do Londýna na portálu Skyscanner nebo na jiné platformě, která nepatří společnosti Skyscanner, a my jsme požádali reklamní řešení - třetí strany, aby zobrazilo naše reklamy osobám, které vyjádřily zájem cestovat do Londýna, reklamní řešení - třetí strany vás může zařadit do kategorie v rámci té skupiny a zobrazovat vám naši reklamu.

Jak můžu ovládat inzerci, kterou vidím?

Informace o tom, jak si přizpůsobit inzertní preference na míru, naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

Používáme soubory cookies či podobné technologie?

Používáme soubory cookies a podobné technologie k tomu, abychom dodávali, optimalizovali, osobně přizpůsobili a analyzovali naše služby a dále z inzertních důvodů.

Používáme kombinaci souborů cookies a jiných technologií, jako jsou pixely / web beacon a sledovací kódy (vysvětleno níže) pro sběr informací pro použití v souladu s účely uvedenými v těchto zásadách.

Co je soubor cookie?

Cookie je malý datový soubor, který se ukládá na vašem počítači nebo zařízení. Soubory cookies zaznamenávají věci, jako jsou vaše preference a nastavení, a tím nám pomáhají získat informace, které potřebujeme, abychom vám poskytovali co nejkonzistentnější a nejrelevantnější zkušenosti. Soubory cookies používáme rovněž pro zaznamenávání informací o pokusech či nových zlepšeních, která testujeme, abychom zjistili, jak používáte služby Skyscanner, a vyvodili z toho, jestli byly účinné.

Soubory cookies na našich webových stránkách mohou být nastaveny námi, třetími stranami, s nimiž spolupracujeme, nebo nezávislými třetími stranami (například inzerenty).

Co jsou soubory web beacon a pixely?

Soubory web beacon nebo pixely jsou malé, průhledné obrázkové soubory uvnitř webové stránky nebo e-mailu. Používáme je, abychom pochopili, jak komunikujete s našimi službami, nebo pokud jste byli přesměrováni na webové stránky cestovního poskytovatele nebo aplikaci. Soubor pixel můžeme rovněž použít pro potvrzení, jestli jste u nich přikročili k rezervaci a co jste zarezervovali. Soubory pixel také používáme ke shromažďování informací, jako např. jestli jste otevřeli e-mail, abychom mohli zlepšit naši komunikaci s vámi.

Co jsou sledovací kódy?

Sledovací kódy jsou útržky kódu umístěné na stránku, aby měřily parametry jako např. návštěvnost a interakce. Sledovací kódy používáme, abychom zjistili více o tom, jaká je vaše interakce s našimi službami, jak reagujete na reklamu, kterou vidíte, a obecněji, jak nás používáte.

Pro bližší informace a podrobnosti o typech souborů cookies a podobných technologiích, které používáme, si pročtěte naše zásady používání souborů cookies.

Jaké máte možnosti a práva?

Pokud máte účet Skyscanner, můžete kdykoliv vstupovat, upravovat, stahovat či mazat klíčové osobní údaje související s vaším profilem - stačí přejít do vašeho profilu. Zde můžete rovněž spravovat preference svého přihlášení k odběrům.

Máte rovněž práva ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme a které vysvětlíme podrobněji níže. Tato práva můžete uplatňovat tak, že se s námi spojíte prostřednictvím našeho asistenčního centra.

Pokud sídlíte v Kalifornii, zjistěte více informací o svých právech v kalifornském zákonu na ochranu soukromí zákazníků.

Máte právo nás požádat o kopii vašich osobních údajů; opravit, vymazat nebo omezit zpracovávání vašich osobních údajů a obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu. Navíc můžete za určitých okolností (zejména, pokud nemusíme zpracovávat údaje, abychom splnili smluvní či jiný právní požadavek) vyjádřit námitku ke zpracovávání vašich osobních údajů. Pokud jsme požádali o váš souhlas, můžete souhlas kdykoliv odvolat. Pokud žádáte o odvolání svého souhlasu s tím, aby společnost Skyscanner zpracovávala vaše údaje, nebude to mít žádný dopad na zpracování, k němuž již došlo před tím.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by plnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje o jiné osobě nebo pokud nás požádáte, abychom vymazali informace, které po nás požaduje zákon, nebo pokud máme závažné legitimní zájmy si je ponechat. Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů.

V rozsahu, v němž nejste s to uspokojivě vykonávat jakékoliv z těchto práv prostřednictvím vašeho profilu, můžete tak učinit tím způsobem, že kontaktujete našeho inspektora ochrany údajů poštou na adrese Skyscanner, Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, nebo elektronicky prostřednictvím našeho asistenčního centra.

Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Skyscanner provozuje společnost Skyscanner Limited registrovaná ve Spojeném království.

Skyscanner Limited je správce údajů veškerých informací, které od vás získáváme.

Číslo naší společnosti je: 04217916

Naše sídlo společnosti je: Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, London, United Kingdom, WC1B 3AU.