xTravalyst
Skyscanner x Travalyst

Jsme pyšní na to, že jsme součástí Travalyst

Travalyst vede jeho výsost vévoda ze Sussexu a je to globální partnerství, které má proměnit budoucnost cestování pro všechny z nás. Skyscanner je zakládajícím členem spolu se společnostmi Booking.com, Ctrip, TripAdvisor a Visa.

Ve Skyscanner známe sílu cestování

Dokáže otevírat mysl a měnit životy. Udržuje naši zvídavost a propojuje nás. Přejeme si, aby mohli všichni cestovat, a to dnes i zítra.

Chlapec na lodi, který tluče rákosy

„Cestování lidem umožňuje poznávat neznámá místa a nabývat nové úrovně porozumění a empatie k jiným kulturám, což by jinak nebylo možné. Jako lídři v tomto odvětví se cítíme odpovědní za riziková rozhodnutí a jsme odhodlaní ke skutečným krokům, které povedou k transformaci cestovního průmyslu a zachování světa, jež si budou moci užívat i budoucí generace cestovatelů.“

,Moshe Rafiah, , Výkonný ředitel Skyscanneru

Moshe Rafiah, Výkonný ředitel Skyscanneru

Ale tohle nás přesahuje

Toto je výzva, která vyžaduje nový způsob smýšlení. Proto spojujeme síly s těmi největšími jmény v oblasti cestování a uvítáme zpětnou vazbu, nápady a inspiraci od kohokoli. Travalyst aktivně hledá spolupráci v místních komunitách, vládách, nevládních organizacích, předních společnostech a u sociálních podnikatelů.

Naše prvotní práce bude spočívat ve zvážení dopadu přílišného cestovního ruchu, podpory místních komunit, řešení klimatické změny, zmírnění škod na životním prostředí a ochraně živočichů.

Žena na skále užívající si výhled.

"Spojení společností, spotřebitelů a komunit je naší nejlepší šancí k ochraně destinací a ekosystémů pro příští generace."

Vévoda ze Sussexu

Vévoda ze Sussexu

Nebude to snadné, ale ve Skyscanner je řešení složitých problémů součástí naší DNA

Od roku 2000 se počet cest realizovaných lidmi po celém světě každý rok zdvojnásobil. V roce 2030 bude mezinárodně cestovat 1,8 miliard osob*. Ale my víme, že udržitelné cestování se netýká jen toho, že přestaneme létat - je to o zkoumání našeho světa a zároveň o jeho ochraně.

Ve Skyscanner zvyšujeme povědomí, zapojujeme a vzděláváme cestující, aby chápali dopad každého cestovního rozhodnutí. Je to jen začátek naší cesty, ale máme z toho pozitivní pocit. Cestující si přejí udržitelné možnosti. Máme dosah téměř 100 milionů cestujících měsíčně a 10 milionů z nich si již zvolilo zelenější způsob cestování naším prostřednictvím.

Ale vztahuje se to na mnoho dalšího. Musí se změnit celé průmyslové odvětví a Skyscanner pomůže vést tuto změnu.

Zjistěte více na travalyst.org

*Podle Světové banky.