Zásady soukromí

Žádná překvapení!

Vaše informace budeme shromažďovat, používat a sdílet jen způsoby, které jsou popsány v těchto zásadách.

Zajistíme bezpečnost vašich informací.

Zavazujeme se k zachování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů, které nám poskytujete.

Máte nad nimi stále kontrolu.

Váš profil a preference komunikace můžete aktualizovat kdykoliv.

O těchto zásadách

Vedle našich podmínek služby a podmínek používání souborů cookie tyto zásady vysvětlují, jak shromažďujeme a nakládáme s vašimi informacemi napříč všemi našimi webovými stránkami, mobilními aplikacemi a dalšími službami. Čas od času budeme tyto zásady přezkoumávat, abychom zajistili jejich aktuálnost. Pokud provedeme změny, zveřejníme jejich nejnovější verzi zde. Pokud provedeme velké změny, sdělíme vám, kdy zase budete moci přistupovat k našim službám nebo jiným sdělením.

Proč a jak používáme vaše osobní údaje?

Vaše informace používáme pouze, pokud jste nám dali souhlas, pokud je to nutné pro dodání služeb, které jste požadovali, pokud je to nutné pro výkon nebo plnění zákonných práv nebo závazků, nebo pro běžné obchodní účely toho druhu, který je uveden v těchto zásadách.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

O každém, kdo používá naše služby, budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány části informací. Nicméně neshromažďujeme více informací, než potřebujeme.

Na jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje?

Uchováváme vaše údaje jen na tak dlouho, jak dlouho je potřebujeme, nebo jak je to požadováno z právních důvodů. Poté je buď vymažeme, nebo je učiníme anonymními, aby podle nich nebylo možné zjistit vaši totožnost. S údaji pracujeme různě v závislosti na tom, pro co se používají, ale můžete nás kdykoliv požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali.

Kdy jsou vaše informace sdíleny nebo shromažďovány třetími stranami?

Vaše informace sdílíme pouze, pokud nás o to požádáte, pokud je to nutná část podnikání s vámi a poskytování služeb, nebo pokud tak musíme učinit z právních důvodů. Společnosti, které provádějí rezervace prostřednictvím služby Skyscanner (např. letecké společnosti nebo hotely), budou vaše údaje shromažďovat v souladu s jejich vlastními zásadami. Společnosti, které inzerují prostřednictvím našich služeb, mohou někdy rovněž shromažďovat vaše informace (viz „Používáme soubory cookie či jiné podobné technologie?“). A nakonec, firmy, které nám pomáhají poskytovat naše služby, budou rovněž shromažďovat a používat vaše údaje naším jménem.

Jak zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů?

Ochrana vašeho soukromí je zakotvena v naší kultuře a používáme kombinaci postupů běžných v odvětví, abychom ji chránili.

Kde uchováváme vaše informace?

Vaše údaje jsou bezpečně uložené v datových střediscích po celém světě – přesná lokalita závisí na tom, kde se nacházíte, když používáte portál Skyscanner. Vaše údaje zpracují pouze dodavatelé, kteří poskytnou příslušné smluvní záruky pro informace, které zpracovávají. Někdy mohou být vaše údaje uloženy v zemích s odlišnou úrovní bezpečnosti – ve srovnání s vaší – my však vždy zajišťujeme, aby jejich standardy odpovídaly těm našim.

Jak se vaše informace používají k inzerci?

Při používání našich služeb uvidíte různou inzerci a možná rovněž uvidíte inzerci o společnosti Skyscanner, až budete na jiných platformách. Tato inzerce může pocházet od nás nebo od třetích stran a lze je personalizovat tak, aby pro vás byly relevantnější. Informace používané k personalizování inzerce, které se vám zobrazují, mohou zahrnovat vaše údaje o tom, co jste na portálu Skyscanner vyhledávali, nebo obecné informace o lokalitě na úrovni města nebo letiště, ale nebudou nikdy zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje či jiné informace, které by mohly odhalit vaši totožnost v reálném offline světě. Pokud chcete spravovat způsob, jak se vaše informace používají pro inzertní účely, můžete zjistit více níže a v našich podmínkách používání souborů cookie.

Používáme soubory cookie či podobné technologie?

Používáme soubory cookie a podobné technologie k tomu, abychom dodávali, optimalizovali, osobně přizpůsobili a analyzovali naše služby a dále z inzertních důvodů.

Jaké máte možnosti a práva?

Pokud máte účet Skyscanner, můžete kdykoliv vstupovat, upravovat, stahovat či mazat klíčové osobní údaje související s vaším profilem – stačí přejít do vašeho profilu. Zde můžete rovněž spravovat preference svého přihlášení k odběrům a marketingové preference.

Máte rovněž práva ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme a které vysvětlíme podrobněji níže. Tato práva můžete uplatňovat tak, že se s námi spojíte prostřednictvím našeho asistenčního centra.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Skyscanner provozuje společnost Skyscanner Limited registrovaná ve Spojeném království.

Skyscanner Limited je správce údajů veškerých informací, které od vás získáváme.

Číslo naší společnosti je: 04217916

Adresa sídla naší společnosti je: Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, Londýn, Spojené království, WC1B 3AU.