Zásady soukromí

Poslední aktualizace 1. října 2018

Žádná překvapení!

Vaše informace budeme shromažďovat, používat a sdílet jen způsoby, které jsou popsány v těchto zásadách.

Zajistíme bezpečnost vašich informací.

Zavazujeme se k zachování důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů, které nám poskytujete.

Máte nad nimi stále kontrolu.

Váš profil a preference komunikace můžete aktualizovat kdykoliv.

O těchto zásadách

Vedle našich podmínek služby a podmínek používání souborů cookie tyto zásady vysvětlují, jak shromažďujeme a nakládáme s vašimi informacemi napříč všemi našimi webovými stránkami, mobilními aplikacemi a dalšími službami. Čas od času budeme tyto zásady přezkoumávat, abychom zajistili jejich aktuálnost. Pokud provedeme změny, zveřejníme jejich nejnovější verzi zde. Pokud provedeme velké změny, sdělíme vám, kdy zase budete moci přistupovat k našim službám nebo jiným sdělením.

Zjistěte více o těchto zásadách

V těchto zásadách narazíte často na termín „osobní údaje“. Tím myslíme jakékoliv informace, které se vás týkají, jakožto identifikovatelného jednotlivce. Například sem patří informace, které mohou samy o sobě identifikovat vaši osobu, jako jsou např. vaše jméno, kontaktní údaje, itinerář cesty, adresa internetového protokolu („IP“), řetězce cookie nebo ID zařízení, jakož i informace, které mohou samy o sobě identifikovat vaši osobu, ale které ukládáme vedle těchto identifikátorů, jako např. jakým způsobem používáte naše služby nebo země, v níž se nacházíte, když tyto služby používáte.

Můžeme mluvit jen za sebe, takže tyto zásady se netýkají shromažďování nebo používání vašich informací ze strany jakýchkoliv leteckých společností, online cestovních kanceláří, hotelů, půjčoven aut nebo jiných cestovních společností (říkejme jim „Cestovní poskytovatelé“), které uvádíme. To znamená, že pokud provedete rezervaci u cestovního poskytovatele, vaše informace budou zpracovány tímto poskytovatelem v souladu s jeho vlastními zásadami ochrany soukromí a jeho všeobecnými podmínkami. Ale nedělejte si starosti, vždy vám poskytneme odkazy, takže si jejich podmínky budete moci přečíst, než provedete rezervaci.

Proč a jak používáme vaše osobní údaje?

Vaše informace používáme pouze, pokud jste nám dali souhlas, pokud je to nutné pro dodání služeb, které jste požadovali, pokud je to nutné pro výkon nebo plnění zákonných práv nebo závazků, nebo pro běžné obchodní účely toho druhu, který je uveden v těchto zásadách.

Zjistěte více o tom, proč a jak používáme vaše osobní údaje

Když tak musíme učinit, abychom poskytovali naše služby nebo usnadnili plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli – nebo uzavíráte – , např. při provádění rezervace s naší společností nebo s cestovním poskytovatelem. Jak používáme osobní údaje k provádění smluv.

 • Zajišťování, aby naše služby pro vás byly přístupné a použitelné na vašem konkrétním zařízení, například změnou způsobu, jak vám zobrazujeme informace na základě typu vašeho zařízení;
 • Generování výsledků v reakci na vaše dotazy použité ve vyhledávání, například vám poskytneme seznam variant letů, hotelů nebo pronájmu aut, které nejlépe splňují vaše požadavky;
 • Pokud vyberete cestovního poskytovatele, u nějž byste chtěli provést rezervaci, a to buď:
  • Přesměrováním vás na jeho portál spolu se všemi nutnými údaji, aby vás mohl rozpoznat, a spolu s variantou cesty, kterou jste vybrali na portálu Skyscanner, včetně údajů o vašem prohlížeči nebo zařízení a podrobnostech z vašeho vyhledávání cesty; nebo
  • Usnadněním dokončení rezervace v rámci našich služeb, což bude vyžadovat, abychom shromáždili a přenesli k tomuto cestovnímu poskytovateli všechny požadované informace, aby bylo možné zpracovat rezervaci, včetně vašich kontaktních údajů, pasu nebo identifikačních informací a údajů o platbě;
 • Kontaktování vás prostřednictvím zpráv, oznámení nebo upozornění nutných k tomu, abychom dodali naše požadované služby, jako jsou např. potvrzující e-maily o rezervaci nebo další důležitá sdělení, jako jsou např. upozornění na status letu a oznámení o změnách nebo aktualizacích našich služeb nebo těchto zásad, našich podmínek používání souborů cookie nebo našich podmínek služby;
 • Odpovídání na sdělení, která nám pošlete, jako například prostřednictvím našeho asistenčního centra zákaznických služeb nebo přes sociální sítě;
 • Zobrazení recenzí, obrázků a jakéhokoli dalšího obsahu a médií, které vložíte do Skyscanneru nebo je nahrajete do Skyscanner Services (to budeme nazývat výrazem “uživatelský obsah”), a poskytnutí nástrojů pro správu a smazání tohoto obsahu; a
 • Pokud jste si u nás vytvořili účet, musíme ho udržovat a spravovat a zajistit jeho pravidelnou aktualizaci a přístupnost.

Abychom zlepšovali nebo optimalizovali služby a jinak chránili nebo podporovali naše oprávněné zájmy. Sem patří dost závažné důvody, jako je ochrana před podvody a bezpečnost, ale také zábavné důvody, jako např. zlepšování produktů, abychom Skyscanner neustále vylepšovali pro naše cestovatele. Naše oprávněné zájmy.

 • Bezpečnostní důvody a důvody předcházení podvodům, například uložením části vašich platebních informací, jako jsou poslední 4 číslice vaší kreditní karty a IP adresy pro záznamy, odkud platba pochází, nebo na ochranu našich služeb proti zneužití našich rozhraní API nebo od automatizovaných softwarových reaktivních agentů;
 • Identifikace a oprava závad našich služeb nebo oblastí k zlepšení prostřednictvím používání informací, jako je typ prohlížeče, operační systém, locale a informace o jazyku a všeobecná činnost na stránkách vedle libovolné specifické zpětné vazby, kterou nám můžete čas od času poskytovat;
 • Poskytování zákaznických služeb nebo asistenčních služeb v souvislosti s libovolnými dotazy, které položíte, nebo problémy, na něž narazíte během používání našich služeb. Například, i když má konečný cestovní poskytovatel vůči vám odpovědnost za všechny problémy, které můžete mít s letem, hotelem nebo jinou cestovní službou zarezervovanou prostřednictvím služby Skyscanner, pokud nás kontaktujete vy nebo tento cestovní poskytovatel ohledně problému s vaší rezervací, budeme muset použít některé vaše osobní údaje, abychom vám mohli pomoci;
 • Pochopení a posouzení jak, kdy a proč lidé používají Skyscanner pro účely dodání, hodnocení, zlepšování a optimalizace dodání našich služeb. Například:
  • sledování počtu uživatelů, který se přesměruje, nebo provede rezervaci u cestovního poskytovatele, a podrobnosti souvisejících cestovních variant, které jsou vybírány pro účely obchodních záznamů nebo analýzy podnikání;
  • analýza v celkovém měřítku toho, co si různé skupiny uživatelů prohlížejí nebo na co klikají v rámci našich služeb, abychom lépe pochopili, jaké vlastnosti nebo funkce jsou oblíbenější nebo užitečnější než jiné;
  • revize a úprava jakéhokoli uživatelského obsahu, který nahrajete do Skyscanner Services;
  • provádění A/B testů, které zobrazují alternativní verze našich služeb různým skupinám uživatelů, abychom posoudili pozitivní nebo negativní dopad takových změn na zkušenosti uživatelů našich služeb. Například můžeme změnit důležitost tlačítka, jeho barvu nebo jeho umístění pro různé uživatele, kteří navštěvují naše stránky, aby nám pomohlo pochopit, jak usnadnit naše služby nebo účinněji upoutat pozornost uživatelů k nejrelevantnějším a nejdůležitějším informacím a
  • měření účinnosti našich sdělení prostřednictvím nahrávání a analýzy toho, zda e-maily, které jsme odeslali, uživatelé otevřeli.
 • Osobní přizpůsobení vašich zkušeností s našimi službami, abychom zajistili, že vaše zážitky na portálu Skyscanner vám přinášejí prospěch, jsou co nejúčinnější a nejrelevantnější. Například:
  • Používáme soubory cookie, abychom si zapamatovali váš jazyk a upřednostňované měny, a které mohou rovněž osobně přizpůsobit vaši zkušenost a zvýraznit nebo doporučit určité informace nebo možnosti cestování, o kterých se domníváme, že jsou pro vás podstatné podle vašich předchozích vyhledávání na portálu Skyscanner a využívání našich služeb;
  • pokud jste nás požádali o zasílání zpravodaje či jiných marketingových sdělení, můžeme na míru přizpůsobit jejich časové posílání nebo obsah tak, aby odrážela to, o čem se domníváme, že vás bude nejvíce zajímat, jako např. využití skutečnosti, že jste nedávno vyhledávali let do Barcelony tak, aby nás to přimělo k tomu vás požádat, zda chcete vyhledat v Barceloně také ubytování;
  • vaše místní informace můžeme použít k tomu, abychom předjímali, z jakého letiště chcete pravděpodobně odletět nebo přiletět zpátky a
  • zobrazování pro vás relevantních reklam o našich službách nebo jiných službách, o nichž se domníváme, že vás budou zajímat. Například pokud víme, že jste nedávno vyhledávali let do dané lokality, můžeme vám zobrazit zprávu, v níž vás žádáme, zda v téže lokalitě chcete hledat ubytování nebo pronájem auta. Pro více informací viz oddíl níže „Jak se vaše informace používají pro inzerci?“.
  • Přizpůsobení vašich zkušeností na míru vyžaduje, abychom vytvořili profil a časový přehled vaší aktivity na našich službách. Nicméně jsme opatrní v tom, abychom zajistili, že naše činnost nezahrnuje provádění profilování nebo automatizované rozhodování, které by pro vás mohly mít právní nebo jinak závažné důsledky.
 • Informování o strategických obchodních rozhodnutích prostřednictvím vytváření souhrnných souborů dat anonymizovaných údajů, které nám umožní vygenerovat užitečný pohled na vzorky či trendy v rámci odvětví cestovního ruchu. Můžeme například použít údaje pro vyhledávání ke sledování poptávky po destinacích a tím zajistit, aby prostřednictvím našich služeb byly k dispozici ceny a varianty cestování, které zobrazujeme pro naše uživatele. Tyto informace jsou rovněž užitečné pro cestovní poskytovatele, neboť jim to umožňuje stanovit nové trasy nebo lokality, které jsou poptávány, a zajistit, že budou poskytovat konkurenceschopné ceny.
 • Zpracování vaší žádosti nebo vaší případné žádosti o pracovní místo u společnosti Skyscanner. Například:
  • za takových okolností použijeme vaše informace pro posouzení vaší vhodnosti pro danou úlohu a budeme s vámi komunikovat během přijímacího řízení, například vám posílat e-maily s údaji o pracovním místě nebo nabídce a sjednání schůzek nebo vedení pohovorů;
  • v závislosti na tom, jak se vám bude v přijímacím řízení dařit, použijeme informace ve vaší žádosti ke kontrole vašich referencí a vaší minulosti, použijeme vaše ověřovací a identifikační dokumenty pro účely šetření a abychom potvrdili vaši vhodnost právo na práci, a případně zařídili cestu, abyste nás mohli navštívit k pohovoru.
  • Můžete zjistit více o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když se ucházíte o pracovní místo.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, učiníme tak pouze, pokud je zpracování relevantní, dostačující a omezeno na to, co je nezbytné pro účel, pro nějž byly shromažďovány. A samozřejmě vždy zajistíme, aby naše oprávněné zájmy neměly nespravedlivý dopad na vaše vlastní práva a svobody.

Když máme váš souhlas. Zjistěte více o tom, kdy spoléháme na váš souhlas.

Získáme váš souhlas pro účely jako např.:

 • posílání e-mailů se službami, které jste vyžádali, např. upozornění na cenu;
 • posílání přímých marketingových sdělení e-mailem, push oznámení nebo jiných prostředků, pokud jste k nim dali souhlas;
 • ukládání určitých souborů cookie na vašem zařízení, pokud to vyžaduje souhlas a
 • zaznamenávání a posuzování zpětné vazby, kterou jste nám dali, pokud souhlasíte s účastí na testování jednoho uživatele.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat buď použitím funkce v rámci příslušného produktu, nebo tím, že nás kontaktujete.

Pokud je nezbytné vykonávat nebo plnit naše vlastní zákonná práva nebo závazky. Naše právní povinnosti.

Můžeme si uchovat nebo použít vaše informace ve spojení s právními nároky, nebo pro účely dodržování shody, účely regulace a auditu. Můžeme si například uchovat informace, pokud to od nás vyžaduje zákon, nebo pokud nás k tomu nutí soudní příkaz nebo regulační orgán. Pokud vykonáváte jakákoliv platná zákonná práva, v rámci nichž musíte mít přístup, upravit nebo vymazat vaše osobní údaje, můžeme si od vás vyžádat identifikační a ověřovací dokumenty, abychom mohli potvrdit vaši totožnost.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

O každém, kdo používá naše služby, budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány části informací. Nicméně neshromažďujeme více informací, než potřebujeme.

Zjistěte více o tom, jaké informace shromažďujeme a jak je shromažďujeme

Nemůžeme vám pomoci naplánovat a zarezervovat vaši vysněnou cestu bez informací. Takže, když využíváte naše služby, musíme shromáždit, uschovat a sdílet určité osobní údaje a požádat vás, zda souhlasíte, aby to bylo v souladu s těmito zásadami. Informace shromažďujeme třemi způsoby:

Dáváte nám je dobrovolně

Informace, které se rozhodnete nám dát, mohou zahrnovat osobní údaje potřebné k tomu, abyste si zarezervovali cestu pro sebe a ostatní. To sahá od dat a destinací, které zvolíte při vyhledávání, až po základní věci při provádění rezervace u cestovního poskytovatele, jako např. jména a kontaktní údaje. Může rovněž zahrnovat obsah, jako jsou recenze či fotografie, které nahráváte na naše služby a sdílíte s dalšími cestovateli. Nejdůležitější je to, že záleží vždy na vás, zda se rozhodnete nám poskytnout tento druh informací, nebo ne.

Generujeme nebo je shromažďujeme automaticky

Generujeme nebo shromažďujeme určité informace z vašeho počítače nebo zařízení automaticky, neboť používáte naše služby. Sem patří prvky, jako je vaše IP adresa, informace o zařízení a prohlížeči, který používáte pro přístup k našim službám, URL webové stránky, z nichž jste nás navštívili, a stránky třetích stran, které navštěvujete, když kliknete na odkazy, abyste opustili portál Skyscanner. Zahrnuje to rovněž údaje o rezervacích, které jste uskutečnili prostřednictvím Skyscanner. Můžeme se rovněž dozvědět vaši polohu z vašeho mobilu nebo vaší IP adresy. To nám pomáhá zlepšovat vaše zkušenosti a zajistit, abyste dostávali obsah, který je pro vás nejvhodnější.

Získáváme je od třetích stran

Někdy dostaneme informace o vás od třetích stran, podle toho, jak se rozhodnete s námi komunikovat. Například, když vstoupíte na naše webové stránky prostřednictvím reklamního partnera, nebo když se přihlásíte ke svému účtu Skyscanner pomocí naší přihlašovací funkce na sociálních sítích. A pokud jste se přesměrovali na webovou stránku cestovního poskytovatele nebo aplikaci, abyste dokončili svou rezervaci, můžeme od nich získat informace o tom, zda jste si svou cestu zarezervovali a co jste zarezervovali.

Naše služby nejsou určeny pro děti mladší 13 let a osoby mladší 13 let nesmí poskytovat žádné údaje našim službám, na našich službách nebo prostřednictvím našich služeb. Neshromažďujeme vědomě osobní údaje od dětí mladších 13 let a smažeme všechny údaje, o kterých se dozvíme, že jsme je získali nebo obdrželi a které nebyly poskytnuty rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo s jejich výslovným souhlasem.

Zjistěte více o typech osobních údajů, které shromažďujeme

V závislosti na tom, jak komunikujete s našimi službami, můžeme shromažďovat nebo zpracovávat následující kategorie osobních údajů prostřednictvím tří různých způsobů vysvětlených výše.

 • Kontaktní informace:
 • jako je například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další podobné informace.
 • Identifikační informace:
 • jako je například kopie vašeho pasu nebo jiná dokumentace potvrzující vaši totožnost, jež může obsahovat informace, jako je vaše jméno, adresa, pohlaví, přistěhovalecký status, státní příslušnost a datum narození
 • Platební informace:
 • jako je například číslo vaší kreditní či debetní karty, datum platnosti a ověřovací kód, když rezervujete cestu prostřednictvím našich služeb.
 • Cestovní a rezervační informace:
 • jako je například reference vaší rezervace, historie rezervací, jmenná evidence cestujícího („PNR“), totožnost a pasové informace a cestovní itinerář.
 • Demografické informace:
 • váš věk, pohlaví, lokalita a preferovaný jazyk při používání našich služeb.
 • Za okolností, při nichž se ucházíte o pracovní místo ve společnosti Skyscanner, můžeme požádat o různé informace z důvodů sledování rozmanitosti (jako je rasa a etnická příslušnost).
 • Informace ze zařízení a o lokalitě:
 • všeobecné údaje z vašeho zařízení, jako je vaše IP adresa, typ, značka, model a operační systém vašeho zařízení;
 • specifické údaje o lokalitě na základě GPS dat z vašeho mobilního zařízení (když nám udělíte přístup k těmto informacím prostřednictvím nastavení vašeho zařízení); a
 • nespecifická lokalita na základě vaší IP adresy.
 • Informace o používání a profilování:
 • historie vašeho vyhledávání na portálu Skyscanner a cestovní preference;
 • jak jste komunikovali s našimi službami, včetně času, který jste strávili na našem portálu a/nebo aplikaci a stránkách, vlastnostech nebo funkci, do níž jste vstoupili;
 • odkazy, na něž jste klikli, abyste byli přesměrováni na nebo z našich služeb, včetně totožnosti cestovního poskytovatele, k němuž jste přesměrování, a typ cestovní služby, kterou jste vybrali; a
 • pokud jste se přesměrovali na webové stránky nebo aplikaci cestovního poskytovatele za účelem dokončení rezervace, můžete shromažďovat informace od cestovního poskytovatele o tom, zda a co jste u nich rezervovali.
 • Informace o preferencích:
 • vybrané preference související s vaším účtem Skyscanner včetně specifických souhlasů, které jste poskytli či zamítli, e-mailových preferencí a preferencí push oznámení a souborů cookie, jež obsahují vaše preference týkající se inzerce.
 • Sdělovací informace:
 • zahrnuje sdělení, která od vás dostáváme, jako je zpětná vazba, žádosti o pomoc nebo požadavky prostřednictvím e-mailu a jiných postupů elektronické komunikace, jako je on-line chatování, výměna rychlých zpráv nebo sociální sítě; a
 • metadata související s těmito sděleními, jako je např. čas a datum.
 • Uživatelem generovaný nebo poskytovaný obsah:
 • obsah, který nahráváte na naše služby včetně komentářů, fotografií, videí, doporučení, preferencí a recenzí a metadat, jako je čas a datum související s tímto obsahem; a
 • jakékoliv informace, které nám odešlete během libovolné korespondence mezi vámi a námi, jako např. popisy, fotografie, názory a pokud se ucházíte o pracovní místo u společnosti Skyscanner, tak také údaje o historii vašich zaměstnání, platu a jiné podobné informace.
 • Informace ze sociálních sítí
 • e-mailovou adresu automaticky získáváme od platformy sociálních sítí třetích stran, z nichž se přihlásíte na portál Skyscanner;
 • informace z vašeho veřejně přístupného profilu LinkedIn (či jiných sociálních sítí) jako je jméno, e-mailová adresa a životopis pro účely přijímacího řízení, pokud jste je poskytli třetí straně a ta je zpřístupnila nám v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí.

Na jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje?

Uchováváme vaše údaje jen na tak dlouho, jak dlouho je potřebujeme, nebo jak je to požadováno z právních důvodů. Poté je buď vymažeme, nebo je učiníme anonymními, aby podle nich nebylo možné zjistit vaši totožnost. S údaji pracujeme různě v závislosti na tom, pro co se používají, ale můžete nás kdykoliv požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali.

Zjistěte více o tom, jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje

Uchováváme vaše osobní údaje jen na tak dlouho, jak potřebujeme. To závisí na tom, proč byly shromažďovány, nebo zda máme přetrvávající právní základ tak činit (jako je plnění smlouvy mezi námi, vykonávání služeb, které jste si vyžádali, nebo pro naše oprávněné zájmy). Ujišťujeme vás, že pokud už nemáme důvod či právní požadavek k tomu, abychom zpracovávali vaše údaje, vymažeme je nebo je uložíme tak, aby už nikdy nebylo pomocí nich možné zjistit vaši totožnost.

Máme různé politiky uchovávání údajů pro odlišné typy osobních údajů, přičemž bereme v úvahu:

 • účel shromažďování osobních údajů;
 • jak dlouho bude trvat plnění tohoto účelu a
 • jakýkoliv specifický důvod nebo převažující právní povinnost uchovat osobní údaje po konkrétní časový úsek.

Pokud u nás máte účet, uchováme osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa, jméno a jiné údaje, abyste se mohli přihlásit a přistupovat k našim službám tak dlouho, jak dlouho budete mít účet. Jiné informace můžeme uchovávat na dobu neurčitou – po dobu, kdy je aktivita stránek vázána na určitou IP adresu – což využíváme k tomu, abychom porozuměli našim cestovatelům, zlepšovali naše produkty a služby a chránili naše obchodní zájmy.

Také můžeme smazat uživatelský obsah, který může zahrnovat osobní údaje, v souladu s našmi podmínkami služby a obecných směrnic.

Bez ohledu na délku doby uchování osobních údajů nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje za určitých okolností vymazali. Více o tom, jak můžete spravovat své osobní údaje, zjistíte v oddíle „Jaké máte možnosti a práva?“ těchto zásad.

Kdy jsou vaše informace sdíleny nebo shromažďovány třetími stranami?

Vaše informace sdílíme pouze, pokud nás o to požádáte, pokud je to nutná část podnikání s vámi a poskytování služeb, nebo pokud tak musíme učinit z právních důvodů. Společnosti, které provádějí rezervace prostřednictvím služby Skyscanner (např. letecké společnosti nebo hotely), budou vaše údaje shromažďovat v souladu s jejich vlastními zásadami. Společnosti, které inzerují prostřednictvím našich služeb, mohou někdy rovněž shromažďovat vaše informace (viz „Používáme soubory cookie či jiné podobné technologie?“). A nakonec, firmy, které nám pomáhají poskytovat naše služby, budou rovněž shromažďovat a používat vaše údaje naším jménem.

Zjistěte více o tom, jak sdílíme nebo umožňujeme ostatním shromažďovat vaše informace

Sdílení osobních údajů s třetími stranami, které je zpracovávají pouze podle našich pokynů

Sdílíme informace související s našimi uživateli s vybranými třetími stranami, které nám poskytují řadu různých služeb, jež umožňují poskytování našich služeb (říkejme jim „Zpracovatelé – třetí strany“). Tito zpracovatelé – třetí strany představují poskytovatele technické infrastruktury pro zákaznické služby a autentizační nástroje. Od jakéhokoliv zpracovatele – třetí strany, který nakládá s informací naším jménem, aby tak činil podle smluvních podmínek, na jejichž základě je povinný uchovávat tyto údaje v bezpečí, byly tyto údaje zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně údajů a jsou využívány pouze podle našich pokynů a nikoliv k vlastním účelům těchto zpracovatelů – třetích stran (pokud jste jim k tomu neposkytli výslovně svůj souhlas).

Zpracovatelé – třetí strany se mohou nacházet nebo mohou zpracovávat vaše údaje mimo zemi, ve které sídlíte. Pokud naše využití zpracovatele – třetí strany zahrnuje i přenos osobních údajů z Evropy do místa nacházejícího se mimo Evropský hospodářský prostor, učiníme příslušná opatření, abychom zaručili, že osobní údaje budou v daném místě vhodným způsobem chráněny, a to nejčastěji uplatněním standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí vedle rozsáhlých bezpečnostních kontrol.

Typy zpracovatelů – třetích stran, s nimiž můžeme sdílet prvky vašich osobních údajů, jsou:

  • zpracovatelé plateb, které zaměstnáváme, aby bezpečně ukládali nebo nakládali s informacemi o platbách, jako jsou např. údaje o kreditní nebo debetní kartě nutné pro usnadnění rezervací u cestovních poskytovatelů – například, pokud nám poskytnete údaje o vaší kreditní nebo debetní kartě, uložíme je do datového trezoru odpovídajícího PCI, který poskytne přední zpracovatel plateb třetí strany v odvětví;
  • poskytovatelé nástrojů pro správu a distribuci e-mailů – například, pokud se přihlásíte k odběru zpravodajů Skyscanner nebo jiných marketingových zpráv, zajistíme jejich doručení k vám pomocí distribučního nástroje e-mailů třetí strany;
  • poskytovatelé bezpečnostních služeb a služeb předcházení podvodů – tyto poskytovatele využíváme například k tomu, aby identifikovali automatizované softwarové reaktivní agenty, kteří mohou narušit naše služby, nebo abychom předešli zneužití našich API;
  • poskytovatelé služeb na shromažďování údajů a analytického softwaru, jež nám umožňují účinně sledovat a optimalizovat poskytování našich služeb;
  • poskytovatelé nástrojů pro sledování, které používáme ke sledování případů, kdy kliknete na odkaz směřující na webovou stránku cestovního poskytovatele a přesměrujete se z platformy Skyscanner na platformu cestovního poskytovatele;
  • poskytovatelé softwarových platforem, kteří nám pomáhají v komunikaci nebo poskytování služeb zákaznické podpory vám – například spravujeme a odpovídáme na všechny zprávy, které nám zasíláte prostřednictvím našeho asistenčního střediska pomocí nástroje třetí strany pro správu sdělení;
  • poskytovatelé služeb správy přijímacího řízení – pokud se například ucházíte o volné místo u společnosti Skyscanner, využíváme nástroj třetí strany na spravování a ukládání libovolných informací souvisejících s vaší žádostí;
  • poskytovatelé služeb pro on-line ukládání na cloudu a další důležité podpůrné IT služby a
  • další společnosti v rámci skupiny Skyscanner za účelem podpory při poskytování našich služeb. Klikněte sem, aby se zobrazily společnosti skupiny Skyscanner.
 • K datu těchto zásad podporují poskytování našich služeb následující pobočky společnosti Skyscanner Limited:
 • Skyscanner Bulgaria EOOD (Bulharsko)
 • Distinction Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű (Maďarsko)
 • ExperienceOn Ventures So-ciedad Limitada (Španělsko)
 • Beijing Skyscanner Technology Co Limited (Čína)
 • Skyscanner Private Limited (Singapur)
 • Skyscanner Incorporated (USA)
 • Gogobot Inc d/b/a „Trip by Skyscanner“ (USA)
 • Youbibi Technology (Shenzhen) Limited (Čína)

Sdílení vašich informací s třetími stranami, nebo umožnění jim vaše informace shromažďovat za účelem zpracování mimo naši kontrolu

Pokud kupujete cestu u cestovního poskytovatele z rezervační platformy našich služeb, veškeré osobní údaje, které podáváte během rezervačního procesu, budou sdíleny s příslušným cestovním poskytovatelem a/nebo třetí stranou na poskytování služeb jejich jménem, aby bylo možné rezervaci zpracovat. Když sdílíme vaše osobní údaje tímto způsobem, budete mít příležitost si nejdříve prostudovat zásady ochrany soukromí a všeobecné podmínky cestovního poskytovatele. Před provedením jakéhokoliv nákupu vám doporučujeme, abyste si tyto dokumenty pečlivě prostudovali a pochopili, jakým způsobem cestovní poskytovatel použije vaše informace. Můžeme rovněž sdílet osobní údaje s cestovním poskytovatelem z důvodu jejich nebo našeho běžného ověřování a pro účely odhalování podvodů.

Budeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami, pokud nás k tomu výslovně oprávníte, např. pokud spustíme propagaci spolu s partnerem a vy nás budete instruovat, abychom sdíleli vaši e-mailovou adresu s touto třetí stranou za účelem obdržení reklamních e-mailů.

Veřejně přístupné osobní údaje zahrnuté v uživatelském obsahu, jako je vaše jméno, fotografie a obsah recenzí a zveřejněných příspěvků může být sdílen a/nebo být k dispozici pečlivě vybraným třetím stranám, s nimiž máme smluvní vztah za účelem zobrazení tohoto obsahu v souvislosti s jejich produkty a službami ve vztahu k cestování. Více o tom, jak můžete spravovat své osobní údaje, pokud jsou takto sdíleny, zjistíte v oddíle „Jaké máte možnosti a práva?“ těchto zásad.

Určité informace od vás mohou shromažďovat třetí strany, jako např. inzerenti, marketingové sítě a afilační partneři (viz oddíl níže „Jak inzerujeme?“) pomocí souborů cookie a podobných technologií. Například vaše IP adresa a události týkající se vaší aktivity, jako např. vyhledávání, která provádíte, nebo stránky, které jste si zobrazili na portálu Skyscanner, mohou být shromažďovány a předávány těmto třetím stranám, aby jim umožnily inzerovat na webu inzerci, která vám bude odpovídat. Informace, které jsou shromažďovány tímto způsobem, nikdy nebudou obsahovat vaše jméno, kontaktní údaje či jiné informace, které by vám umožnily vás identifikovat v reálném offline světě. Můžete zjistit více o inzerci na portálu Skyscanner, včetně toho, jak odhlásit určité typy inzerce v oddíle „Jak inzerujeme?“ těchto zásad a v našich podmínkách používání souborů cookie.

Zpřístupňování údajů z právních a jiných důvodů

Může nastat situace, kdy v nutných případech zpřístupníme vaše údaje při vymáhání našich podmínek služby nebo jiných smluv, nebo je zpřístupníme potenciálnímu nebo konečnému kupujícímu, pokud dojde k prodeji společnosti Skyscanner (nebo části jejího podnikání). Rovněž může nastat situace, kdy zpřístupníme vaše údaje, pokud to bude nutné k prevenci, odhalení nebo stíhání nezákonných aktivit nebo k prevenci jiných škod nebo je-li to nutné v reakci na právně závazné žádosti, právní kroky vznesené vůči nám nebo k uplatnění našich práv a nároků.

Jak zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů?

Ochrana vašeho soukromí je zakotvena v naší kultuře a používáme kombinaci postupů běžných v odvětví, abychom ji chránili.

Zjistěte více o tom, jak zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů

Naší nejvyšší prioritou je udržovat bezpečnost vašich osobních údajů. Omezujeme přístup pouze na ty zaměstnance skupiny Skyscanner, kteří přišli do styku s vašimi informacemi, aby prováděli svou práci a poskytovali naše služby.

Žádná webová stránka nebo aplikace nemůže bohužel zaručit úplnou bezpečnost, ale my jsme vytvořili bezpečnostní program napříč celou organizací, jehož záměrem je udržovat vaše osobní údaje co nejbezpečněji. Používá řadu technických, organizačních a správních bezpečnostních opatření a nejlepších postupů podle toho, jaký typ údajů se zpracovává. Například počítačové systémy, které používáme na ukládání vašich údajů, mají přístupová omezení a servery na bázi cloudu, které používají šifrování disku běžné pro odvětví. Používáme šifrování TLS a HTTPS, abychom chránili vaše osobní údaje, když je přenášíme v rámci internetu. A provádíme bezpečnostní posouzení zpracovatelů – třetích stran, kteří nakládají s vašimi údaji.

Abychom zajistili, že udržujeme kulturu „Ochrana soukromí již od návrhu“, poskytujeme důkladnou ochranu údajů a školení v ochraně soukromí u všech zaměstnanců skupiny Skyscanner. Naše služby vyvíjíme s cílem využívat co nejmenší množství osobních údajů, včetně používání postupů na minimalizaci údajů, jako je např. anonymizace a pseudonymizace. Rovněž kdykoliv vyvíjíme nebo aktualizujeme naše služby způsoby, které zahrnují shromažďování nebo používání nových forem osobních údajů, provádíme posuzování dopadu na soukromí, abychom pochopili a snížili pravděpodobnost jakéhokoliv neúmyslného dopadu na vás.

Kde uchováváme vaše informace?

Vaše údaje jsou bezpečně uložené v datových střediscích po celém světě – přesná lokalita závisí na tom, kde se nacházíte, když používáte portál Skyscanner. Vaše údaje zpracují pouze dodavatelé, kteří poskytnou příslušné smluvní záruky pro informace, které zpracovávají. Někdy mohou být vaše údaje uloženy v zemích s odlišnou úrovní bezpečnosti – ve srovnání s vaší – my však vždy zajišťujeme, aby jejich standardy odpovídaly těm našim.

Zjistěte více o tom, kde ukládáme vaše informace

Informace, které od vás získáváme, ukládáme na bezpečné servery v různých lokalitách, v závislosti na tom, kde se ve světě nacházíte, když vstupujete na naše stránky. V současnosti používáme servery, které se nacházejí v Amsterodamu, Irsku, Frankfurtu, Hongkongu, Rusku, Singapuru, Tokiu a Spojeném království. Tyto servery poskytují a/nebo podporují třetí strany, které postupují podle našich pokynů (pro bližší informace viz „Kdy jsou vaše informace sdíleny nebo shromažďovány třetími stranami?“).

Někdy mohou mít země, kam jsou vaše údaje přenášeny, nebo ukládány, odlišné nebo méně přísné normy na ochranu údajů a normy týkající se bezpečnosti, než jsou vaše vlastní. Nicméně protože podléháme místním zákonům v těchto zemích, zajistíme nutné záruky na ochranu vašich údajů bez ohledu na lokalitu. Činíme tak kombinací vhodných technických, organizačních a správně bezpečnostních opatření a realizací nezbytných právních smluv, které podporují tyto požadavky. Například ukládáme osobní údaje evropských uživatelů mimo Evropský hospodářský prostor pouze pokud byl implementován postup schválený Evropskou komisí na schvalování přenosu.

Jak se vaše informace používají k inzerci?

Při používání našich služeb uvidíte různou inzerci a možná rovněž uvidíte inzerci o společnosti Skyscanner, až budete na jiných platformách. Tato inzerce může pocházet od nás nebo od třetích stran a lze je personalizovat tak, aby pro vás byly relevantnější. Informace používané k personalizování inzerce, které se vám zobrazují, mohou zahrnovat vaše údaje o tom, co jste na portálu Skyscanner vyhledávali, nebo obecné informace o lokalitě na úrovni města nebo letiště, ale nebudou nikdy zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje či jiné informace, které by mohly odhalit vaši totožnost v reálném offline světě. Pokud chcete spravovat způsob, jak se vaše informace používají pro inzertní účely, můžete zjistit více níže a v našich podmínkách používání souborů cookie.

Zjistěte více o tom, jak se vaše informace používají k inzerci.

Inzeráty, které se vám mohou zobrazovat, když používáte Skyscanner

Během používání našich služeb se budete často setkávat s inzeráty. Ty buď inzerujeme přímo sami, nebo je inzerují poskytovatelé inzerce – třetí strany, s nimiž spolupracujeme jako partneři (říkejme jim „Reklamní řešení – třetí strany“).

Většina této inzerce bude přizpůsobená na míru, aby byly pro vás relevantní a spadaly do dvou různých kategorií. Za prvé, inzerce, která je pro vás personalizovaná na základě informací, které jsme od vás získali my nebo reklamní řešení – třetí strany z vašeho používání našich služeb, jako např. vaše obecná lokalita (podle města nebo země), a z vašeho vyhledávání na portálu Skyscanner nebo historie rezervací („Informace související se Skyscanner“). Takže pokud jste si například zarezervovali let do Říma, uvidíte inzeráty o hotelech v Římě spíše než o hotelech v Paříži (Paříž je fajn, ale mohlo by to být trochu otravné!). Informace související se službami Skyscanner nikdy nebudou obsahovat vaše jméno, kontaktní údaje či jiné informace, které by vám umožnily vás identifikovat v reálném offline světě. Za druhé, inzeráty, které jsou personalizované pro vás na základě informací, které my nevidíme nebo nemáme nad nimi kontrolu a které namísto toho od vás získala reklamní řešení – třetí strany, když jste používali jiné webové stránky nebo platformy, než Skyscanner („platformy, které nepatří společnosti Skyscanner“). Obecně je nazýváme inzercí „na základě zájmu“.

Informace nutné k inzerování těchto inzerátu na bázi zájmu uloží reklamní řešení – třetí strany spolu s vaší IP adresou a/nebo ID souboru cookie, takže se vám mohou zobrazovat inzeráty, aniž by reklamní řešení – třetí strany muselo ukládat jakékoliv informace, které by odhalily vaši totožnost v reálném offline světě, jako je vaše jméno či adresa.

Inzeráty, které se vám mohou zobrazovat, když budete na platformách, které nepatří společnosti Skyscanner

Můžete rovněž vidět inzeráty odkazující na naše služby, jakmile opustíte portál Skyscanner a budete používat webové stránky, které nepatří společnosti Skyscanner. Například by to mohlo nastat, pokud platforma, která nepatří společnosti Skyscanner a kterou používáte, nabízí k prodeji prostor pro umístění inzerce a Skyscanner nebo reklamní řešení – třetí strany, s nímž spolupracujeme, tento prostor koupí. Tyto inzeráty jsou podobné jako ty, které se vám zobrazují během používání portálu Skyscanner, a lze je personalizovat a jsou vám zobrazovány díky informacím, které o vás shromáždilo reklamní řešení – třetí strany, a to buď když jste využívali naše služby, nebo když jste používali jiné platformy, které nepatří společnosti Skyscanner. Pokud jste například vyhledávali let z Edinburghu do Londýna na portálu Skyscanner nebo na jiné platformě, která nepatří společnosti Skyscanner, a my jsme požádali reklamní řešení – třetí strany, aby zobrazilo naše inzeráty osobám, které vyjádřily zájem cestovat do Londýna. Tím pádem vás může reklamní řešení – třetí strany zařadit do kategorie v rámci té skupiny a zobrazovat vám naši inzerci.

Jak můžu ovládat inzerci, kterou vidím?

Informace o tom, jak si přizpůsobit inzertní preference na míru, naleznete v našich podmínkách používání souborů cookie.

Používáme soubory cookie či podobné technologie?

Používáme soubory cookie a podobné technologie k tomu, abychom dodávali, optimalizovali, osobně přizpůsobili a analyzovali naše služby a dále z inzertních důvodů.

Zjistěte více o souborech cookie a podobných technologiích

Jaké máte možnosti a práva?

Pokud máte účet Skyscanner, můžete kdykoliv vstupovat, upravovat, stahovat či mazat klíčové osobní údaje související s vaším profilem – stačí přejít do vašeho profilu. Zde můžete rovněž spravovat preference svého přihlášení k odběrům a marketingové preference.

Máte rovněž práva ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme a které vysvětlíme podrobněji níže. Tato práva můžete uplatňovat tak, že se s námi spojíte prostřednictvím našeho asistenčního centra.

Zjistěte více o svých možnostech a právech

Máte právo nás požádat o kopii vašich osobních údajů; opravit, vymazat nebo omezit zpracovávání vašich osobních údajů a obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu. Navíc můžete za určitých okolností (zejména, pokud nemusíme zpracovávat údaje, abychom splnili smluvní či jiný právní požadavek) vyjádřit námitku ke zpracovávání vašich osobních údajů. Pokud jsme požádali o váš souhlas, můžete souhlas kdykoliv odvolat. Pokud žádáte o odvolání svého souhlasu s tím, aby společnost Skyscanner zpracovávala vaše údaje, nebude to mít žádný dopad na zpracování, k němuž již došlo před tím.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by plnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje o jiné osobě, nebo pokud nás požádáte, abychom vymazali informace, které po nás požaduje zákon, nebo pokud máme závažné legitimní zájmy si je ponechat. Pokud máte nevyřešené problémy, máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů.

V rozsahu, v němž nejste s to uspokojivě vykonávat jakékoliv z těchto práv prostřednictvím vašeho profilu, můžete tak učinit tím, že kontaktujete našeho inspektora ochrany údajů poštou na adrese Skyscanner, Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, nebo elektronicky prostřednictvím našeho asistenčního centra.

Pokud máte nevyřešené problémy, máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Skyscanner provozuje společnost Skyscanner Limited registrovaná ve Spojeném království.

Skyscanner Limited je správce údajů veškerých informací, které od vás získáváme.

Číslo naší společnosti je: 04217916

Adresa sídla naší společnosti je: Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, Londýn, Spojené království, WC1B 3AU.

var show=function (elem){elem.style.display=’block‘;};var hide=function (elem){elem.style.display=’none‘;};var toggle=function (elem){if (window.getComputedStyle(elem).display===’block‘){hide(elem);return;}show(elem);};document.addEventListener(‚click‘, function (event){if (!event.target.classList.contains(‚toggle‘)) return;event.preventDefault();var content=document.querySelector(event.target.hash);if (!content) return;toggle(content);}, false);